MATISSE CO CORPO | MATISSE WITH THE BODY

Obradoiro de corpo, sombras e arte para educación infantil (3 anos). Xogando con algúns dos máis célebres cadros de Matisse. Escola Andaina, A Coruña | En colaboración con Luis Cousillas, para Crearte Servizos Culturais Body, shadows and art workshop for the 3 years old class. Playing with some of the …

‘CORPO AGOCHADO, CORPO SOCIAL’ | ‘hidden body, social body’

Obradoiro de expresión corporal e movemento, con mulleres nadas en paises de cultura musulmana: Siria, Marrocos, Senegal. Traballando dende o corpo común. Con SOS Racismo Galiza | Programa contra a islamofobia coordinado por Mina Shayan. [Movement and body expression workshop, with women from countries of Muslim culture: Siria, Marroco, Senegal. …